A A A
 

Projectleider Groene Educatieve Alliantie

In 2021 start de Groene Educatieve Alliantie op, ik heb de rol van projectleider.

De Groene Educatieve Alliantie is een krachtige samenwerking van de Wageningen University en Aeres Hogeschool Wageningen. Met als doel: meer flexibiliteit en maatwerk in de docentenopleidingen, meer mogelijkheden om meer groene en natuurwetenschappelijke bevoegdheden te halen in zo kort mogelijke trajecten en het voorkomen van uitval van zij-instromers. Docenten in opleiding en startende docenten worden in de Groene Educatieve Alliantie goed ondersteund door het Groen Consortium als academische opleidingsschool en netwerken voor Samen Opleiden en Professionaliseren. Betekenisvol en toekomstgericht leren en onderzoekend vermogen zijn hierbinnen belangrijke thema's.

De Groene Educatieve Alliantie zorgt ook voor groene professionalisering en kennisontwikkeling. De Groene Educatieve Alliantie verzamelt (praktijk-)onderzoek naar transdisciplinaire, systemische onderwijsaanpakken zoals Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de Whole School Approach, smaaklessen en het Wetenschapsknooppunt. Ze biedt docenten in het po, vo en mbo de kennis om duurzaamheid in een transdisciplinaire en systemische onderwijsaanpakken toe te voegen aan het eigen handelingsrepetoir.

Als alliantie positioneert de Groene Educatieve Alliantie zich als regionaal kennisnetwerk zowel als thematisch, landelijk gericht kennisnetwerk. Deze twee proposities versterken elkaar. In de ecologie van de Groene Educatieve Alliantie zijn regionale en landelijke kennisnetwerken goed verbonden door een samenhangende groene onderzoeksagenda. In deze agenda is plaats voor zowel praktijkonderzoek, beleidsonderzoek als fundamenteel onderzoek. Dat betekent betrokkenheid van lectoren, praktijkonderzoekers, practoren en onderzoekers verbonden aan de universiteit. De Groene Educatieve Alliantie is de ecologische verbinder van deze actoren en soorten kennis en onderzoek.

De alliantie bouwt voort op de goed vertakte kennisinfrastructuur in het domein van groen en life sciences, waarbij van oudsher naast het onderwijs ook bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten. De Groene Educatieve Alliantie bouwt hiervoor voort op bestaande samenwerkingen in Groen Kennisnet, Groenpact, CIV Groen, ConnectGroen, het Groen Consortium en regionaal op de samenwerking in het Foodvalley Scholennetwerk.

Voor de Groene Educatieve Alliantie is de regio daarnaast meer dan een geografische afbakening van een samenwerkingsgebied. Het is ook een plek. Een leefomgeving die authentieke uitdagingen biedt voor onderwijsontwikkeling en onderzoek naar duurzame vraagstukken. En daarmee een living lab vormt voor onderwijsontwikkeling en onderzoek naar transdisciplinaire onderwijsaanpakken.

Bijvoorbeeld door de inzet van Leren voor Duurzame Ontwikkeling, een UNESCO concept dat in synergie gevalideerde onderwijskundige en leerpsychologische uitgangspunten toepast. Het combineert onder andere onderzoekend- en authentiek leren, samenwerkend leren en kent altijd reflectie op het eigen leerproces. Op elk niveau kunnen leerlingen en studenten in deze aanpak een rol spelen in de verduurzaming van hun eigen omgeving. Het concept Leren voor Duurzame Ontwikkeling biedt mogelijkheden om in de regio samen aan duurzame oplossingen te werken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Door praktijkonderzoek kan nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan over transdisciplinaire en onderzoekende onderwijsaanpakken in de Foodvalley regio, waarbij docenten uit alle onderwijssectoren (po, vo, mbo, ho) betrokken worden. Het gaat dan om vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, kennisdeling en kennisbenutting. Verworven kennis en ervaring op dit terrein wordt actief gedeeld met de andere regionale allianties. Hierin schuilt een unieke kracht en meerwaarde van de Groene Educatieve Alliantie.

Reacties:

Uw Reactie:


Om spam tegen te gaan dient u de uitkomst van de som in te vullen