A A A
 

Esther Wouters

Mowlam is het bedrijf van Esther Wouters (1969). Mijn kracht is het ontspannen en laagdrempelig benaderen van lastige processen en ingewikkelde onderwerpen. 

Ik werk vanuit Mowlam als project-/programmamanager en dagvoorzitter/gespreksleider op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt en samenlevingsvraagstukken.

Opdrachtgevers zijn doorgaans overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, sociale partners.

Mowlam is vernoemd naar Mo Mowlam.