A A A
 

Esther Wouters

Mowlam is het bedrijf van Esther Wouters (1969). Mijn kracht is het ontspannen en laagdrempelig benaderen van lastige processen en ingewikkelde onderwerpen. 

Emoties zijn hierbij geen hinderpaal, maar juist werkmateriaal. Door maximale interactie te organiseren in een project of tijdens een bijeenkomst, boeken mensen vanuit werkelijke betrokkenheid vooruitgang. 

Ik werk vanuit Mowlam als projectmanager en gespreksleider op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt en samenlevingsvraagstukken. Opdrachtgevers zijn doorgaans overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, sociale partners.

Mowlam is vernoemd naar Mo Mowlam.