A A A
 

Eerdere opdrachten

Aeres Hogeschool Wageningen & Wageningen University - Projectleider Groene Educatieve Alliantie l CIV Groen - Projectleider Praktijkcluster Food l CIV Food - organisatie online event Food for Teachers | Center of Expertise Groen - organisatie Feestelijke Lancerig CoE Groen l Groenpact - organisatie hybride werkconferentie arbeidsmarkt | SOL - Hosten webinar Ontwikkeling van medewerkers in crisistijd | MBO Life Sciences - Projectleider Kennisbank Food & Feed l PvdA&D66 Den Bosch - Gespreksleider Wintergasten073, met Jan Terlouw en Sara Vlemmings l Aeres vmbo - Dagvoorzitter miniconferentie De Groene Transitie l Groenpact - Coach van studenten die dagvoorzitter waren bij de Arbeidsmarktconferentie l Groenpact - Gespreksleider pre-conferentie: opbrengsten pilots uitwisselen | Gemeente Amsterdam - Projectleider Aanpak zwerfafval en duurzaamheid Amsterdamse scholen 2017-2019 | CIV Agri & Food - Dagvoorzitter Food Inspiration Day l PvdA Den Bosch - Gespreksleider Lentegasten, in gesprek met Khadija Arib en Paul van Dongen | Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering - Dagvoorzitter conferentie 'Ruimte in Regels' |SBB Meld- en expertisepunt Specialistisch Vakmanschap - Dagvoorzitter bijeenkomst Innovatie in Specialistisch Vakmanschap | Reclassering Nederland regio Zuid West - Gespreksleider twee bijeenkomsten over diversiteit voor het management team |De Tussenvoorziening - Gepreksleider workshops over ervaringsdeskundigheid | FNV Roze Netwerk - Presentator LGBTalks 2017 en 2018 | UWV - Dagvoorzitter Partnershipdag Multiservices 2.0. | Aeres - Opsteller notitie 'Samen voor voeding, verkenning mogelijke samenwerking AOC's en SVO' | Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food - Kwartiermaker Kennisbank Food & Feed | MBO Utrecht - Dagvoorzitter scholingsdag over Talentontwikkeling voor alle medewerkers | Utrecht Gender Divers - Dagvoorzitter bijeenkomst Identiteit en Lichaam | Gemeente Utrecht - Dagvoorzitter 'Transgenderplein' | Gemeente Lansingerland - Gespreksleider bijeenkomst gemeenteraad over 'dereguleren' | Land- en Tuinbouw Organisatie - Projectmanager Agro Werkt Onbeperkt | Blent Transfestival - Debatleider panel met 3 schrijvers | AOC Raad en werkgeversverenigingen - Dagvoorzitter netwerkbijeenkomst Groen onderwijs en bedrijfsleven | Woon en Zorgstichting 't Heem - Gesprekleider Visie-sessie met management team | Gemeente Amsterdam - Debatleider paneldebat best practices LHBT inclusie tijdens de conferentie Amsterdam Inclusieve Organisatie | AOC's, Stoas Wageningen Vilentum, Wageningen UR en Aequor - Programmamanager Kies Kleur in Groen 2009-2015 | Aequor - Dagvoorzitter Verkiezing leerbedrijf van het Jaar 2012-2013-2014 | Stichting Katilim - Dagvoorzitter 2 bijeenkomsten 'Ik ben Turks en ik ben lesbisch'| Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool - Projectleider werving deelnemers leergang Diversiteit en Inclusie | Nederlandse Politie Bond - Dagvoorzitter bijeenkomst over sociale veiligheid op de werkvloer| Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie - Projectleider Jongerenperspectief in de Human Capital Agenda Food |AOC Raad - Analyse plannen en suggesties inhoud bijeenkomsten bij traject professionalisering | Edudelta College - Dagvoorzitter bijeenkomst over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding | Arbeidsmarktcommissie Bos en Natuur - Interviewronde en analyse gezamenlijk belang diversiteit | Aequor - Gespreksleider teamgesprekken personeel over gevolgen bezuinigingen | AOC Raad - Gespreksleider bijeenkomst over examinering