A A A
 

Moderator

Als moderator is Mowlam er voor de complexe onderwerpen. Een ingewikkeld dossier waar mensen stappen in moeten zetten. Een nieuw en complex onderwerp, waar men op een effectieve manier over van gedachten wil wisselen. Of nieuwe kennis die u op een interactieve manier aan professionals wil overbrengen. In alle gevallen kies ik voor interactieve werkvormen. U krijgt een moderator die ingelezen is en de werkvormen goed met u afstemt. Wilt u een inspirerende spreker, experts of ervaringsdeskundigen? Mowlam zet haar netwerk in om de mensen te vinden die bij de doelgroep passen. Mowlam is thuis op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt en samenlevingsvraagstukken. 


Een voorbeeld van de Mowlam-aanpak 

Een vakbond wil haar werknemers in de groene sectoren (veelal laag opgeleid), inspireren om meer gebruik te maken van scholingsmogelijkheden. Zij organiseren een bijeenkomst die kosteloos is voor de deelnemers. De vakbond zorgt voor de werving van deelnemers voor de bijeenkomst. Mowlam zorgt voor een aantrekkelijke groene locatie. 

Inspirerende spreker
De dag begint met een inspirerende spreker. Het is een docent alles weet van de mogelijkheden voor werkenden om via de verkorte route een diploma te halen. Bovendien is het iemand die de doelgroep van dichtbij kent. Hij kan zaken aantrekkelijk en eenvoudig uitleggen. Hij vertelt hoe gemakkelijk het tegenwoordig als werkende is om een diploma te halen met een verkort onderwijsprogramma. En dat leren nu erg praktijkgericht is. De spreker wakkert de motivatie van de deelnemers aan met zijn enthousiaste verhaal.

Coaches en leervragen
Daarna gaan de deelnemers in groepjes aan het werk om hun eigen leervraag voor deze dag te formuleren. Coaches (een coach per 5 deelnemers) begeleiden de deelnemers bij het formuleren van hun leervragen. De leervragen zijn persoonlijk en concreet geformuleerd aan het eind van de ochtend. De coaches begeleiden de mensen verder gedurende de dag, bij de route die ze volgen om hun leervraag beantwoord te krijgen. 


Leermarkt voor alle antwoorden
In de middag zijn allerlei mensen beschikbaar die de deelnemers kunnen helpen met het vinden van het antwoord op hun eigen leervraag. Het zijn experts op het gebied van scholing, op allerlei gebied. De een weet alles van schoolkeuze, de ander van bekostiging van scholing, weer een ander van het plannen van scholing. Mowlam zorgt daarnaast voor een telefoonpanel van ervaringsdeskundigen uit de eigen doelgroep. De ervaringsdeskundigen volgen zelf scholing in de groene sector en zitten op een afgesproken tijd achter hun telefoon, ergens in Nederland, om hun ervaringen te delen. De deelnemers krijgen een mobiele telefoon om hen te bellen. Er is een scholingsbieb ingericht en er zijn laptops met internet een lijst van informatieve websites beschikbaar. 

De deelnemers worden individueel gecoacht bij het vinden van antwoorden op vragen. Daarvoor wordt met hen een route vastgesteld, die aansluit bij de leerstijl van de deelnemers. De één zoekt liefst eerst iets uit op internet waarna hij interviews doet. De ander leest niet graag en voert liefst zoveel mogelijk gesprekken. De coach begeleidt het zoekproces.

Aan het eind van de dag presenteren de deelnemers de antwoorden die zij vonden op hun leervragen aan elkaar. Zo verwerken zij direct de gevonden informatie en nieuwe kennis. 

Energie
Op deze dag hebben de deelnemers niet alleen informatie verzameld over scholing, maar ook aan den lijve ervaren hoe leren in de huidige tijd in zijn werk gaat. Er is bij alle aanwezigen, zowel de experts, coaches als de deelnemers, een enorme energie ontstaan rondom het thema scholing. De deelnemers zijn zelf aan het werk geweest en hebben iets uitgezocht wat hen werkelijk interesseert. Dit heeft in een aantal gevallen tot concrete aanmeldingen bij scholing geleid. In andere gevallen is de blik op scholing bij deelnemers realistischer en positiever geworden. De experts hebben met elkaar genetwerkt en zich gepresenteerd bij de doelgroep.